බුද්ධිමය දේපල පිලිබඳ අයිතිය

‘Be Famous’ අතිරේකයේ පළවන සෑම ලිපි සහ අන්තර්ගතයන්හී බුද්ධිමය දේපල අයිතිය අප අතිරේකය සතුවේ. මෙම අන්තර්ගතයන් යම්හෝ අවසරයකින් තොරව විකෘති කිරීම, පරිවර්තනය කිරීම, අනුවර්තනය කිරීම, කැටි කිරීම සහ වෙනස් කිරීම නොකළ යුතුවේ. මෙම අතිරේකයේ සහ වෙබ් අඩවියේ සඳහන්වන සියලු වචන,චායාරූප, ග්‍රැෆික් නිර්මාණ, විඩියෝ සහ සංගීත නිර්මාණයන්හී බුද්ධිමය දේපල අයිතිය ‘Be Famous’ අතිරේකය සතුවේ. මෙහි ඇතුලත් අන්තර්ගතය ජාතික කතුහිමිකම් නීතිය සහ ජාත්‍යන්තර නීතිරීති එක්ව සකස්කරන ලද කතුහිමිකම් නීතීන්ට යටත් කර ඇත.අපගේ සියලු හිමිකම් ඇවරිණි.

චායාරූප සහ වීඩියෝගත කිරීම

අපගේ සේවාදායකයා චායාරූප සහ විඩීයෝ වැනි ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යයන් සහ සම්මුඛ සාකච්ඡා අන්තර්ගතයන් අප අතිරේකයේ පළකිරීමට කැමැත්ත පළකරන්නේනම් අපගේ කොන්දේසි සහ නියමයන්වලට යටත්ව සිදුකල යුතුවේ. ඔබ අපහට අතිරේකයේ පළකිරීමට චායාරූප හෝ වීඩියෝගත  කිරීමට කැමැත්ත දක්වන්නේනම් ඒහා සබැඳි සියලුම කටයුතු ඔබගේ අභිමතය පරිදි සිදුකල යුතුවේ. ඔබ ලබාදෙන සියලුම චායාරූප සහ වීඩියෝ සංස්කරණය කිරීමේ බලය ‘Be Famous’ අතිරේකය සතුවේ. එහි පරම අභිප්‍රාය ඉතා ඉහල තත්ත්වයෙන් යුතු චායාරූප සහ විඩියෝ නිර්මාණය කරගැනීමයි. තවද මෙම සියලු නිර්මාණ අනාගත පරිභෝජනය සඳහා අපගේ ‘Be Famous’ අතිරේකයේ පරිඝණක දත්ත ගබඩාව වෙතට ඇතුලත් කිරීමටද අවසර දියයුතුවේ. සේවාදායකයාගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යයන් අන්තර්ජාලය හරහා පමණක් පළවන අතර අතිරේකයේ දෘඩ පිටපත් තුන්වන පාර්ශ්වයක් හරහා ලබාගතයුතුවේ. තුන්වන පාර්ශ්වයක් සමග ඇතිකරගන්නා කිසිඳු සබඳතාවයක් සඳහා ‘Be Famous’ අතිරේකය වගකියනු නොලැබේ. ඔබ ලාබාදෙන තොරතුරු සෑමදෙයක්ම නිවැරදිවිය යුතුවේ. ප්‍රකාශයන් සඳහා වගකීම ඔබ විසින්ම භාරගත යුතුවේ. එමෙන්ම මෙම අතිරේකය පලවූ පසුව එහි අන්තර්ගත කිසිඳු සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්, චායාරූපක්, වීඩියෝවක් අප විසින් වෙනස් කිරීමකට, ඉවත් කිරීමකට හෝ නැවත පලනොකිරීමකට ලක් නොකරන බවද ඔබ විසින් දැනගෙන එයට එකඟවියයුතුවේ.

රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය

‘Be Famous’ අතිරේකය රටේ පවතින සියලුම නීතිරීතීවලට අනුකූලව කටයුතු කරන අතර සේවාදායකයා අප වෙත ලබාදෙන සියලු තොරතුරුවල රහස්‍යභාවය මනාව රකිනු ඇත. අප අතිරේකය සේවාදායකයාගේ රහස්‍යභාවය ආරක්ශා කිරීමට නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරන අතර සේවාදායකයා විසින් අපහට ලබාදෙන සම්මුඛ සාකච්ඡා, චයාරූප හෝ විඩියෝ දර්ශන සහ අනෙකුත් කිසිඳු ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යයන් තුන්වන පාර්ශ්වයක් සමග විකිණීමක් සිඳුනොකරයි. ඔබ ‘Be Famous’ අතිරේකයේ නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට යටත්ව සම්මුඛ සාකච්ඡා, ලිපි, චායාරූප, විඩීයෝ දර්ශන සහ අනෙකුත් ප්‍රවෘත්ති ලබාදීමට අකමැති නම් අප විසින් ලබාදෙන ආරාධනාවන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඔබට බලය ඇත.

ආපසු ගෙවීමේ ප්‍රතිපත්ති

දැන්වීම් පළකිරීමට සහ දැන්වීම් සඳහා ගෙවීම් සිදුකිරීමට අප අතිරේකය විසින් සිදුකරන ඉදිරිපත්කිරීම් සේවාදායකයා විසින් හෝ යම්කිසි ආයතනයක් මගින් කැමැත්ත පලකරන්නේ නම් අප වෙත දැන්වීමට අදාළ සියලු ලාංජන, ග්‍රැෆික් නිර්මාණ සහ අන්තර්ගත වියයුතු කරුණු ලබාදීමට බැඳීසිටිය යුතුවේ. ඔබ අපහට එම තොරතුරු ලබාදීමට අපොහොසත් වුවහොත් අපහට අදාල දැන්වීම සකස්කිරීමට බලය ඇත. සකස්කිරීමෙන් අනතුරුව එය email මගින් සේවාදායකයාට ලැබීමට සලස්වන අතර එහි නිවැරදිභාවය සහ අනෙකුත් වෙනස්වීම් අවශ්‍ය නොවන බව අපහට නැවත දැනුම්දිය යුතුවේ. අප විසින් දැන්වීම ප්‍රකාශයට පත්කරනුවේ ඔබ එය නිවැරදි බව සනාථ කිරීමෙන් පසුවය. ඔබ ඉහත සඳහන් සෝදුපත් බැලීම සිදුනොකරන්නේ නම් ‘Be Famous’ අතිරේකය දැන්වීම නියමිත දිනට පලකිරීමට වගකීම බාරනොගන්නා අතර අප විසින් ඔබ සිදුකරනලද වෙන්කිරීම අවලංගු වනු ඇත. ඔබ විසින් දැන්වීම්, උත්සව අවස්ථා ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට සහා ලිපි පලකිරීම සඳහා ගෙවන ලද කිසිඳු මුදලක් නැවත ආපසු ගෙවීමක් සිදිනොකරයි. ඔබ එය මුදල් ගෙවීම් සිදුකරන අවස්ථාවේදී දැන සිටිය යුතු අතර එයට එකඟවිය යුතුවේ.  අප කිසිවිටකත් ඔබගේ සේවාදායකයන් හෝ ප්‍රේක්ශකයන්ගේ මතයන් හෝ ක්‍රියාවන් වෙනුවෙන් වගකීමක් භාරනොගනී. ‘Be Famous’ අතිරේකය කිසිවිටකත් ඔබ සහා ඔබගේ සේවාදායකයන් අතර ඇතිවන එකඟනොවීම් සහ මතගැටුම් වෙනුවෙන් මැදිහත්කරුවෙකු හෝ විසඳුම්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු නොකරයි. අප ඔබගේ පුද්ගලික හෝ ව්‍යාපාරික අලාභ හෝ ඔබ උපයාගත් ධනය, ලාභය, ඉතිරිකිරීම්, කොන්ත්‍රාත්, කීර්තිය, අපතේ ගිය වැය පක්ෂය හෝ එවැනි කිසිඳු ඔබහට වැදගත් වන හෝ වක්‍ර අලාභයක් සඳහා වගකීමක් භාරනොගනී.

අප සමග සම්බන්දවීම්

‘Be Famous’ අතිරේකය සමග email, SMS, දුරකතන ඇමතුම් වැනි ඕනෑම මාධ්‍යයකින් ඔබහා සම්බන්ද වියහැක. ඒහෙයින් එම තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා අපහට වලංගු දුරකතන අංකයක් ලබාදිය යුතුවේ.

පොදු කොන්දේසි

  • ඉහත සඳහන් ගිවිසුමට එක්කරන වෙනස්කිරීම් පාර්ශව දෙකෙහිම බලයලත් නියෝජිතයන්ගේ අත්සනින් යුතුව ලිඛිත ලියවිල්ලක් නොමැතිව බලාත්මක නොවේ.
  • ඉහත සඳහන් ගිවිසුමට පරිබාහිරව ඇති සියලුම ගිවිසුම් සහ දෙපාර්ශවය අතර ඇතිකරගන්නා එකඟත්වයන් බැහැර කිරීමට ලක්වේ.
  • මෙම ගිවිසුම ශ්‍රීලංකා නීතියට අනුව සකස්කරන ලද්දකී. මෙයට එකඟවන සියලුම පාර්ශවයන් ශ්‍රීලංකා නීතියට අයත් අධිකරණ සීමාවන්ට යටත්වේ.
  • ‘Be Famous’ අතිරේකය අපහට සාධාරණ පාලනයකට යටත්නොවන පමාවීම් සහ අසාර්ථකවීම් සඳහා වගකීම භාරනොගනී. මෙමගින් ඔබගේ ව්‍යවස්ථාපිත අයිතීන් කිසිවිටකත් කඩ නොවේ.
  • ‘Be Famous’ අතිරේකයට මෙම ගිවිසුමට අදාල නියමයන් සහ කොන්දේසි පෙර දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස්කිරීමට, අලුත් කිරීමට, ඉවත් කිරීමට සහ එකතු කිරීමට බලය ඇත. ඒහෙයින් කරුණාකර අප සමග එකඟත්වයකට පැමිණීමට පෙර මෙම සියලු නියමයන් සහ කොන්දේසි මනාව ආධ්‍යනය කරන මෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිමු.
logo